AKTUELT:

Kjære medlem, takk for alle innspill dere har sendt til oss rundt høringen om endring i faste treningstider!
Det er svært positivt at det er så mange som ønsker å dele med seg av sine meninger og dette engasjementet ønsker vi å se på flere områder i klubben :)

.

Vi i styret legger til grunn prinsippene som følger av et demokrati. Det har vi også gjort ved vår beslutning om å øke fritreningens tilbudet i sprang. Det har blitt påpekt flere aspekter som vi velger å legge til grunn; økt aktivitet, økt tilgjengelighet og fleksibilitet.

.

Når det er sagt, har det kommet noen innspill rundt sikkerheten ved denne ordningen, som vi velger å besvare:
Hva gjelder sikkerhet og forsikringsansvar, er hvert enkelt medlem selv ansvarlig ved bruken av ridehuset. LKRK er ansvarlige for fasilitetene og tilby et sikkert anlegg, når det kommer til bruken er det deg som medlem og din egen forsikring som gjelder. Du står fritt til å disponere det utstyret som tilbys, og er selv ansvarlig for forsvarlig bruk. Derfor legger vi også utvidede regler til grunn for bruk av anlegget til fritrening sprang hva gjelder sikkerhetsutstyr, samt ansvarlige personer over 18 år. Våre medlemmer skal bestandig opptre ansvarlig ved bruk av anlegget. Følger du vedlagt link har NRYF laget et skriv rundt forsikringer: http://www.rytter.no/LinkClick.aspx?fileticket=GoaaOz8azCY%3d&tabid=290

.

Prosessene rundt frivillig arbeid kan by på en del utfordringer, da det daglige livet også skal gå sin gang. Det er ikke alltid vi klarer å være så raske, effektive og fleksible som alle måtte ønske. Men dere skal vite at vi alltid forsøker å gjøre vårt beste, og følge de regler og rutiner som er satt. Det er til tider vanskelig å nå ut til alle medlemmer med vårt budskap, men vi ønsker at vår kommunikasjon skal være tydelig og god. Men da trenger vi også hjelp fra deg som medlem. Når vi ikke har oppdaterte lister, tlf o.l er det vanskelig for oss å nå alle. Sosiale medier er et godt verktøy men ikke det eneste, dette er ment som et ekstra kommunikasjonsverktøy, utover hjemmesiden og mail. Vi er i ferd med å ta i bruk KlubbAdmin som medlemsregister og håper dette vil forbedre mulighetene til bruk av mail og evt sms.

.

Vi i LKRK styret vil til enhver tid jobbe for å utvikle våre medlemmer. Skape et godt miljø, bra treninger, utfordrende treninger, stevner og ikke minst en positiv arena hvor vi kan samles om vår felles interesse - nettopp hest.
Denne jobben klarer vi ikke uten dere som medlemmer!

Se vedtak her.

Stevner:

  • Ny stevnesesong er på plass les !

Treninger/Kurs:

  • Neste kretstrening i dressur for Mary Robins er 4. til 7. september. Det vil være mulig å ri i hallen til LKRK eller på Skollerud. Påmelding til wkalm@hotmail.com. Ridetider finner du her.
  • Informasjon om påmelding til faste treninger finner dere her.
  • Årets siste Grønt kort kurs i kretsregi, vil bli avholdt på Ekeberg 27. oktober og 7. november. Begrenset antall plasser. Minner om at kun påmelding via din rideklubb vil bli registrert.
    Se kretsens nettsider, oark.no, for nærmere kursinfo

Støtt LKRK!

Fra 1. mars 2009 kan du som spiller hos Norsk Tipping velge ett lag eller én forening som skal motta inntil fem prosent av det beløpet du spiller for.

Sponsor, alle medlemmer av LKRK får 10% rabatt på ordinære varer ! Klikk på bildet for gode tilbud, og meld dere på nyhetsbrevet !


Lik LKRK på facebook ! Den lukkede gruppen på facebook vil etterhvert bli stengt.